ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนิสิต
  ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่จะรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาจะต้องดำเนินตามขั้นตอนดังนี้
  1. ตรวจสอบรหัสนิสิต คลิก« ค้นหารหัสนิสิต »
  2. เข้าสู่ระบบ (สำหรับนิสิตใหม่ที่จะรายงานตัวระบบจะเปิด 09.00 น.ของวันรายงานตัววันแรกเป็นต้นไป)
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัวและจองหอพัก ที่ http://smartreg.buu.ac.th ตามช่วงเวลาที่กำหนด
  4. พิมพ์เอกสารประกอบการรายงานตัวจากระบบ
  5. นำใบแจ้งชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิตชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
หรือธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
  6. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ขอให้ส่งเป็น EMS ด่วนพิเศษ เพื่อป้องกันการสูญหาย)
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
(วงเล็บมุมซองทางซ้ายมือ "ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต คณะ สาขาวิชา ")

      ช่องทางในการติดต่อข้อมูลต่าง ๆ
 
 • การรายงานตัวนิสิตและการลงทะเบียน ติดต่อกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ คลิกที่นี่ หรือ http://reg.buu.ac.th
 •  
 • ขั้นตอนพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ คลิกที่นี่
 •  
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ติดต่อกองกิจการนิสิต โทร. 038-102533
 •  
 • หอพัก บางแสน ติดต่อ http://affairs.buu.ac.th
 •  
 • วิทยาเขตจันทบุรี โทร. 039-310000 ต่อ 1720
 •  
 • วิทยาเขตสระแก้ว โทร. 037-261560
 •  
 • ร้านค้าสวัสดิการ (ชุดพิธีการและเครื่องหมายนิสิต) โทร. 093-3615262 หรือ    ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา
 •  
 • ตรวจสอบสถานะการสละสิทธิ์

 •       เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   
 • คำชี้แจงขั้นตอนการรายงานตัว ค่าธรรมเนียม และข้อมูลหอพัก
 •  
 • เอกสารประกอบการเบิกสำหรับเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับบุตรข้าราชการ)
 •